• Press release
  • 15.04.23

Momentum Leisure podwaja inwestycje w Europie Środkowej do 300 mln euro

Momentum Leisure zwiększa swoje inwestycje w Europie Środkowej do 300 mln euro. Dzięki dwóm działającym parkom rozrywki na rynku niemieckim i polskim oraz trzem parkom rozrywki w budowie, Momentum Leisure kontynuuje swoją strategię rozwoju. Holenderska firma planuje w sumie 10 parków tematycznych, aquaparków i obiektów noclegowych, m.in. na rynki niemiecki, polski, czeski i rumuński. W ramach tej ekspansji Momentum Leisure wzmacnia swoje zdolności finansowe.

Seria A - 85% rozdysponowane w ostatnich czterech tygodniach

W przypadku rozbudowy do siedmiu parków rozrywki w Europie Środkowej, Momentum Leisure podwaja planowaną inwestycję z ponad 150 mln euro do 300 mln euro w dwóch etapach. Pierwszym krokiem było wyemitowanie akcji serii A o wartości do 80 mln euro. Akcje serii A zostały zaoferowane dotychczasowym finansującym i posiadaczom certyfikatów, którzy zasubskrybowali akcje serii A za łączną kwotę 68 mln euro w okresie od 14 marca do 12 kwietnia. Pozostałe 15% akcji serii A jest obecnie oferowane niektórym inwestorom profesjonalnym. Ze względu na szybkie tempo budowy parków rozrywki, większość środków z emisji serii A została już zainwestowana. Drugi etap obejmuje połączenie finansowania i emisję nowych akcji po wycenie spółki w trzecim kwartale.

Kontynuacja strategii wzrostu możliwa jest dzięki zastrzykowi nowego kapitału. Momentum Leisure, oprócz inwestycji ze strony udziałowców, nie korzystało dotychczas z zewnętrznego finansowania, takiego jak kredyty bankowe. Dzięki temu parki tematyczne, włączając w to 250 hektarów terenów pod zabudowę, nadal mają pełne możliwości wsparcia finansowego. Dyrektor Martijn van Rheenen powiedział: "Biorąc pod uwagę obecne ryzyko związane z bankami i rosnące stopy procentowe, Momentum Leisure jest bardzo zadowolone ze strategicznego wyboru finansowania w pierwszej kolejności z profesjonalnych funduszy rodzinnych".

Rozszerzenie licencji na nowe motywy

Działające parki rozrywki Majaland, będące częścią wspólnego przedsięwzięcia z Plopsa, są tematycznie związane z dobrze znanymi postaciami ze Studio 100, takimi jak Pszczółka Maja i Wiking Wiki. Koncesja na wykorzystanie tych postaci obowiązuje do 2042 roku. Program licencji jest obecnie rozszerzany o nowe umowy na wyłączność oraz licencje na nowe postacie i motywy. W bieżącym roku w działających parkach rozrywki Majaland pod Berlinem i Warszawą zostaną wprowadzone nowe licencje. Kolejne licencje zostaną również ujawnione przed ukończeniem Majaland Gdańsk i planowanego parku wodnego w Warszawie.

Rozszerzenie Rady Nadzorczej

Po rozszerzeniu Rady Nadzorczej w lutym ubiegłego roku o nowych członków, Pię Adlivankin i Andreasa Andersena, zarząd Momentum Leisure nadal się wzmacnia. Dotyczy to zarówno spółki macierzystej, jak i w parków rozrywki, z których każdy jest zorganizowany jako osobna spółka celowa. Istniejący zespół dyrektorów, w tym Steve Van den Kerkhof, który pozostanie w spółkach projektowych grupy Momentum Leisure, zostanie dodatkowo wzmocniony, aby umożliwić dalszy wzrost.