• 7.04.23

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Nadzorczej odbyło się w Warszawie

Pia Adlivankin i Andreas Andersen dołączyli do Rady Nadzorczej Momentum Leisure 1 lutego br. Zarząd spotkał się po raz pierwszy w nowym składzie na początku kwietnia w Warszawie.

Obaj nowi członkowie, Adlivankin i Andersen, są dyrektorami generalnymi wiodących parków rozrywki, pracują również dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Parków Rozrywki i Atrakcji (IAAPA) i posiadają duże doświadczenie w branży parków rozrywki i rozrywki. Andreas Andersen jest obecnie dyrektorem generalnym i prezesem Grupy Liseberg w Szwecji, która zarządza najczęściej odwiedzanym parkiem rozrywki w Skandynawii. Pia Adlivankin jest dyrektorem zarządzającym i dyrektorem generalnym Linnanmäki, największego parku rozrywki w Finlandii. Od 2023 roku będzie również zasiadać w Globalnej Radzie Dyrektorów IAAPA.

W skład rady nadzorczej Momentum Leisure, oprócz Andreasa Andersena i Pii Adlivankin, wchodzą Jeroen Beckers (przewodniczący), Rory van 't Schip i Christian Gyasi. 5 kwietnia zespół spotkał się w Warszawie na pierwszym spotkaniu.

(Na zdjęciu od lewej do prawej: Rory van 't Schip, Andreas Andersen, Jeroen Beckers (przewodniczący), Pia Adlivankin i Christian Gyasi).